beṭṭu

N.M [beṭṭu]

séparation, division, partage, partition

Flexions beṭṭu

beṭṭu

Sources beṭṭu

  • Dikab, Asegzawal n tutlayt taqvaylit, Dictionnaire Kabyle - Français - Arabe - Anglais - Russe, 2021

Phrases avec le mot beṭṭu

Mi yekfa Belɛid beṭṭu n tazart, iẓẓell afus-is, inna-yasen : - Mazal-aɣ asawen inna, d aneggaru .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Beṭṭu tebḍa d iderma, mačči d iderma n tjaddit, anda yal wa ad ittgalla s jeddi-s .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Inteq ɣersent yenna-yasen s wawal irsen, zun d beṭṭu n cɣel di twizi . - Abrid ufella cukkeɣ ur irgil ara .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Beṭṭu iderma iga Wedris, d beṭṭu akken ad ibḍu ccɣel, ad ilint tismin, ad tuɣal twizi ad tifsis .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Mots apparentés beṭṭu

kkeḥez  aglagal  wessef  ini  ṭurrec  azzel  akertab  sel  axenzir  timmist  snudem  lweqt  aɣrud  sseɣḍes  ssefrez