aqermaḍ

NM|ADJ [aqeṛmaḍ]

trop court, rogné

Flexions aqermaḍ

aqermaḍ

Sources aqermaḍ

  • J.-M. Dallet, Dictionnaire Kabyle-Français (parler des At Mengellat Algérie) , Selaf Paris, 1982

Mots apparentés aqermaḍ

tiwetmin  ḥsu  aɛelliḍ  taɣamsa  sbeḍ  mɛuqq  aqensis  ḥlu  cehhed  ibeccan  akuz  mechur  ttewḥid  aɣbel  akud