aneɣ

PRN [aneɣ]

AM. Ɣlin-d fell-aneɣ !

nous (masculin)

us (male)

نحن (مذكر)

Flexions aneɣ

aneɣ

Phrases avec le mot aneɣ

Seg wassmi yas-igzem ufus di tlufa ni n gar-aneɣ, tilufa n ger tuddar d leɛrac, iqqen iman-is .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Tesdukel-aɣ taluft d ikkan nnig tilisa yellan gar-aneɣ iḍelli .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Anwa i yawen innan serɣet ixxamen nwen qbel ad teffɣem ? - D nekni i tt-yefran gar-aneɣ iḍelli tameddit deg unejmaɛ .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Ur ilaq ara ad d-yili leɣlaḍ gar-awen azekka . - Ala necfa, ur d-ittili leɣlaḍ, ur d-ittili cwal gar-aneɣ a ccix !
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Mots apparentés aneɣ

uday  rgen  ḥeffef  ulkin  lmeɛna  gzer  tasekrunt  agermaz  sbedd  caḍ  ssebɛed  smekti  aččinawi  sekker  aqdim 
-->