aneɣ

PRN [aneɣ]

AM. Ɣlin-d fell-aneɣ !

nous (masculin)

us (male)

نحن (مذكر)

Flexions aneɣ

aneɣ

Phrases avec le mot aneɣ

Seg wassmi yas-igzem ufus di tlufa ni n gar-aneɣ, tilufa n ger tuddar d leɛrac, iqqen iman-is .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Azwaw issers asɣar nni, irra d udem-is ɣer imeddukal-is, inna-yasen : - Di laɛnaya nwen init-iyi-d amek ad ten naf deg wacḥal iberdan agi yellan gar-aneɣ ? - Ad neddu iberdan, ad nesteqsi fell-asen .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Sin neɣ tlata wawalen gar-aneɣ, amɣar indeh i wawal : " - Ad yessers arkasen-is Wedris deg wemkan agi, tamurt d asuki, ala ẓra, uzzu d inijel .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Assa mačči d imenɣi nni yellan gar-aneɣ akked taddart n at winnat s yẓra, s uneccab neɣ s ibeckiḍen .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Mots apparentés aneɣ

freḥ  nwent  nḥu  aɛdaw  leḥlal  ssimẓi  uccen  tafelsuft  lewɛara  ssedhec  tijɣelt  ih  ssedɛen  weḥḥi  ǧhed