aneɣ

PRN [aneɣ]

AM. Ɣlin-d fell-aneɣ !

nous (masculin)

us (male)

نحن (مذكر)

Flexions aneɣ

aneɣ

Phrases avec le mot aneɣ

Zret, akken tcudd gar-awen i tcudd gar-aneɣ, akken necrek tagella d lemleḥ dagi .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Sin neɣ tlata wawalen gar-aneɣ, amɣar indeh i wawal : " - Ad yessers arkasen-is Wedris deg wemkan agi, tamurt d asuki, ala ẓra, uzzu d inijel .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Assa mačči d imenɣi nni yellan gar-aneɣ akked taddart n at winnat s yẓra, s uneccab neɣ s ibeckiḍen .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Seg wassmi yas-igzem ufus di tlufa ni n gar-aneɣ, tilufa n ger tuddar d leɛrac, iqqen iman-is .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]