aneɣ

PRN [aneɣ]

AM. Ɣlin-d fell-aneɣ !

nous (masculin)

us (male)

نحن (مذكر)

Flexions aneɣ

aneɣ

Phrases avec le mot aneɣ

Assa mačči d imenɣi nni yellan gar-aneɣ akked taddart n at winnat s yẓra, s uneccab neɣ s ibeckiḍen .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Ur ilaq ara ad d-yili leɣlaḍ gar-awen azekka . - Ala necfa, ur d-ittili leɣlaḍ, ur d-ittili cwal gar-aneɣ a ccix !
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Zret, akken tcudd gar-awen i tcudd gar-aneɣ, akken necrek tagella d lemleḥ dagi .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Azwaw issers asɣar nni, irra d udem-is ɣer imeddukal-is, inna-yasen : - Di laɛnaya nwen init-iyi-d amek ad ten naf deg wacḥal iberdan agi yellan gar-aneɣ ? - Ad neddu iberdan, ad nesteqsi fell-asen .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Mots apparentés aneɣ

zlef  azzel  iɣi  taktunyatt  cebbeḥ  iḍumman  amessas  lɛica  akamyun  tawekkiwt  lfani  zzɛaf  annuz  tajḥiḥt  lɣiḍ 
-->