ɣer

PREP | VB [ɣeṛ]

à, vers; lire, étudier; appeler

Flexions ɣer

yeɣri neɣra teɣɣaremt ɣriɣ yeɣɣar nɣer ɣɣar ɣremt ɣrint teɣri teɣramt ɣɣarent yeɣra teɣɣar teɣremt ɣɣaremt teɣreḍ iɣren teɣrim ɣrant iɣɣaren teɣra teɣɣarem ɣrent teɣɣareḍ tɣer iɣran ɣret ɣrin iɣri teɣram ɣɣaren teɣriḍ iɣɣar teɣrem ɣɣaret ɣreɣ yeɣren neɣri ɣran yeɣɣaren iɣra neɣɣar ɣren ɣɣareɣ iɣer yeɣran teɣrimt ɣer

Sources ɣer

  • J.-M. Dallet, Dictionnaire Kabyle-Français (parler des At Mengellat Algérie) , Selaf Paris, 1982

Phrases avec le mot ɣer

Deg umecwar aneggaru n tikli-s ɣer Azegza i yemlal yiwet tarbaɛt iteddun ɣer zdat am netta .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Ṭṭef ixef n tsetta n weɣyul tedduḍ ɣer zdat, ur nferreq ara !
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Iwwet ad d-yuɣal ɣer wanda yella Muḥend, illi allen-is akken ad iẓer, isderɣel it uzayaḍ n wedfel .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Di temsalt agi i yaɣ-iferqen, sebba-s tamezwarut d lebyan n wayla : n wa neɣ n win ? - Uɣal-d ihi ɣer temsalt, ur d-tezzi i wedrar s wawal ! - Yal awal s lmeɛna-s a Ḥemmu .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Mots apparentés ɣer

tajujett  tafekkalt  allal  sbedd  taḥbult  ssergigi  rkeḍ  tamazirt  tikti  taxeggaṭ  ddaw  aɣurru  ifurran  tamtilt  izri