azeggaɣ

N.M [azeggaɣ]

rouge

Flexions azeggaɣ

azeggaɣ tazeggaɣt izeggaɣen

Sources azeggaɣ

  • BOUAMARA Kamel, Issin : Asegzawal n teqbaylit s teqbaylit, Editions l'Odyssée, Tizi-Ouzou, 2010

Phrases avec le mot azeggaɣ

Iẓra adni nni, aɣanim nni awraɣ iksan akken ad isɣer tazart di lexrif, ass-a yuɣal d azeggaɣ s idammen n yergazen, imejraḥ akked wid d immuten .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Si nadam, tezweɣ n yirrij ukanun i serreɣ zdat-i tcuba taḥbult nni tazeggaɣt n yiṭij ma d tefrari deffir usigna .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Ajrad azeggaɣ !
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Ɣef qerru-s tacacit tazeggaɣt ufilali .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Mots apparentés azeggaɣ

lleḍ  brireḥ  ssiff  ḥerrem  lḥila  ɣewwes  tiberrit  taqarest  lmut  ucmit  sseḥzen  ɛmer  awarac  snudem  taɛeccuct