ameẓyan

NM|ADJ [ameẓyan]

jeune; petit; cadet

Flexions ameẓyan

ameẓyan

Sources ameẓyan

  • BOUAMARA Kamel, Issin : Asegzawal n teqbaylit s teqbaylit, Editions l'Odyssée, Tizi-Ouzou, 2010
  • J.-M. Dallet, Dictionnaire Kabyle-Français (parler des At Mengellat Algérie) , Selaf Paris, 1982

Phrases avec le mot ameẓyan

Iwwet ad d-immekti si melmi i yẓra ifassen-is d imellalen am assmi yella d ameẓyan .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Ameẓyan nni n taɛbbuṭ, ur ẓriɣ yedder neɣ yemmut " .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Ameẓyan immekta d tikkelt taneggarut deg d yella unejmaɛ dinna deg wennar : " yella d assmi tekker ger lɛerc nneɣ akked At Tzaɣart .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Yal uzzal ilaq ad as tefkeḍ amur-is, ameqran, alemmas, ameẓyan .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Mots apparentés ameẓyan

tayedrett  swawi  aẓenkuc  aɛziz  amerẓi  silel  mres  steɛmel  xerweɛ  adɣal  ṭemṭem  nezzeh  ṭerwes  ticcert  adeggi