ɣill

VB [ɣill]

conjecturer ; croire ; penser

Synonymes : ɣil

Flexions ɣill

tɣillemt ttɣilleɣ iɣall nettɣill ɣallen yettɣillen ttɣillit ittɣilli ɣillemt ttɣillin nɣill ttɣillet ɣalleɣ ittɣill tɣallem ttɣillen iɣallen tettɣilliḍ tettɣillim iɣill ittɣillin ɣillen tettɣilleḍ tɣall tettɣillem ɣallent ittɣillen ttɣillimt tettɣilli ɣilleɣ ttɣillint tɣillem ttɣillemt tɣalleḍ tettɣill tɣallemt ttɣillent ttɣilli yettɣilli ɣillet tettɣillimt tɣill ttɣill ɣillent yettɣill nɣall tettɣillemt iɣillen ttɣilliɣ nettɣilli tɣilleḍ yettɣillin ɣill

Sources ɣill

  • Amawal n Tmaziɣt Tatrart "Franiçais / Tamaziɣt ", Lexique du berbère moderne, Edition corrigée et augmentée, Haut Commissariat à l’Amazighité, 2004

Phrases avec le mot ɣill

Ziɣ iddew bu tjellabt iteddu ɣer watmaten-is, nitni hemlen d tarewla, ugaden, ɣillen d amdan i tt-yeddan fell-asen .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Tikwal nettaf widen yesaɛn nnig rebaɛ neɣ xemsa iɣallen di teɣzi .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Tamurt tenhewwal, iɣallen ičča ten id ujajiḥ, tuddar xlant, igran buren .
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Lemmer yella yirrij nni n tḥanutt-ik tili ad t-nesseḥmu, ad ifsi ! - Imi teggumaḍ ad tettuḍ irrij nni inu, suffeɣ-d lḥamu nni deg iɣallen-ik !
[ Agellid n times | 2006 | Amar U Lamara ]

Mots apparentés ɣill

taxentust  tissit  tamda  ẓli  tifirest  rwi  berreḥ  gres  ahuzzu  lqaḍi  lferḍ  taqerɛett  aẓẓed  waci  ẓer